Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
361 Ulaşım ve şehirsel yerleşme ilişkileri üzerine bir araştırma 1975 Keskin, Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
362 Demiryollar Genel Bahisler 1944 Berkmen, Enver
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
363 Emin Onat : kurucu ve mimar, 1908-1961 9789944896597 TMMOB Mimarlar Odası
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
364 Private urban governance & gated communities : re-interpretation, transformation of territorial boundaires : abstract book, September, 8-11, 2011 Istanbul 2011 9789755614106 International Conference of the Research Network (6. : 2011 : Istanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
365 Türkiye'de televizyon'un öncüsü : İTÜ-TV : televizyon tarihimize ışık tutacak bir araştırma 2002 Kıvanç, Halit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
366 Modülasyon teorisi 1993 Panayırcı, Erdal
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
367 Otomatik telefon dersleri 1974 Petit, Charles
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
368 Istanbul Technical University catalog 03/04 2003 9755612351 Istanbul Technical University
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
369 Normal kuvvetle birlikte eğilmeye maruz kesitlerin tam plastik deformasyonu 1960 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
370 Elastisite teorisinde düzlem inclusion probleminin analitik devamla çözümü 1959 Gürgöze, İhsan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
371 Kesitlerin tam plastik ve elasto-plastik eğik eğilmesi = Unsymmetrical fully plastic and elasto-plastic simple bending of beams 1959 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
372 Yapı statiği c.3 1959 Arısan, Feridun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
373 Sürtünmeli ve ısı iletimli sesaltı ve sesüstü akışlar 1969 Edis, Kaan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
374 IBM 1620 monitör I sistemi müracaat kitabı 1967 International Business machines Corporation
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
375 Düzlemde elastisite teorisi 1969 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
376 Yüzeysel taşıyıcı sistemler : levhaların, plakların, kabukların ve düzlem elemanlı kabukların elastostatiğine giriş c.1 1964 Girkmann, Karl
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
377 İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1996-2004 dönemi : İTÜ 2001 atılım 2005 : yeni ufuklar 2004 9789755612539 Sağlamer, Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
378 Toplu konutlarda mekan standartları panel bildirileri, 15-16 Nisan 1987 1987 Bayazıt, Nigan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
379 Prefabrikasyon (ana hatları) 1960 Eser, Lami
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
380 Turizm konaklama tesisleri ile ilgili tasarlama problemleri hazırlık toplantısı 14 Mayıs 1971 1971 İTÜ Mimarlık Fakültesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
381 Yapısal optimizasyon : yöntemler ve uygulamalara genel bir bakış 1979 Keskinel, Fikret
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
382 Ocaklar (şömineler) 1955 Zeren, Lütfi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
383 Betonarmeye giriş 1970 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
384 İkinci Dünya Harbinden sonra Garp Avrupasında mesken problemi 1951 Arü, Kemal Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
385 Benzetilmiş depremlerin zemin koşullarına bağlı olarak elde edilmesi 1982 Hasgür, Zeki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
386 Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu 1972 Yorulmaz, Müfit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
387 Hümanist bir bilim dalı olarak sanat tarihi 1968 Panofsky, Erwin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
388 Binaların iktisadi problemlerinin çözümünde eylemler araştırmasının kullanlma imkanları 1961 Öke, E. Altan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
389 Nervürlü dairesel silindirik kabukların çözümü için bir yöntem 1983 Şener, Sıddık
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
390 Türkiye'de şehirsel yenileme planlamasında uygulanabilecek bir yöntem araştırması 1978 Baransu, Birol
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
391 Komşuluk : ikametgahın yakın çevresi 1961 Bozkurt, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
392 İkinci mertebe teorisi ile deprem hesabı için bir metod 1974 Karadoğan, H. Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
393 Daireye yakın silindirik oyuklardan SH dalgasının saçılması / 1974 Çakıroğlu, Ali Osman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
394 Osmanlı camilerinde kemer : strüktür-biçim ilişkisi üzerine bir deneme (1300-1730) 1974 Batur, Afife
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
395 Tasarlama teori ve metotları : planlamaya ve tasarlamaya katılma 1982 Bayazıt, Nigan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
396 Türkiye'deki mimarlık düşüncesinin cumhuriyet dönemindeki evrimi 1976 Alsaç, Üstün
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
397 Konstrüksiyon ve çok katlı mesken blokları 1955 Gürel, Sedat
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
398 Mimaride etki ve görsel idrak ilişkileri 1973 Erkman, Uğur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
399 Bina tasarımında performans yaklaşımı ile maliyet denetim 1975 Okan, Aktan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
400 Osmanlı devri İstanbul Sıbyan mektepleri üzerine bir inceleme 1968 Aksoy, Özgönül
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
401 Türkiye'de köy sorunu ve bir köy araştırmasının ilkeleri 1971 Bayazıt, N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
402 Yönetim açısından maliyet muhasebesi : muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre 1999 97594407 Yükçü, Süleyman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
403 Muhasebe ilkeleri 1981 Özgür, Feridun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
404 Uluslararası 12. Geleneksel Sanatçılar Buluşması 23 Eylül-02 Ekim 2016 2016 9786056622151 Pendik Belediyesi Yayınları
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
405 Erzurum'un Yüzleri Müftü Yunus Kaya 2016 9789754427905 Koçak, Zeki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
406 Erzurum'un Yüzleri Şefik Can 2016 9789754427974 Elmalı, Naci
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
407 Erzurum'un Yüzleri Serçemeli Mustafa Necatüddin Hoca 2016 9789754427912 Koçak, Zeki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
408 Erzurum'un Yüzleri Cevat Dursunoğlu 2016 9789754427936 Başak, Tolga
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
409 Erzurum'un Yüzleri Belediye Reisi Şerif Efendi 2016 9789754427929 Küçükuğurlu, Murat
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
410 Erzurum'un Yüzleri Gazeteci Ahmet Polat 2016 9789754427950 Yavuz, Uğur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.