Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
1901 İstanbul Teknik Üniversitesi'09/10 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1902 Beckmanns Neues Welt-Lexikon mit Welt-Atlas A-Z 1957 G. Freytag Verlag München
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1903 Almanca-Türkçe büyük lügat= Grosses Deutsch-Turkisches worterbuch 1955 Denker, Arif Cemil
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1904 46th IUPAC World Polymer Congress July 17-21, 2016 / İstanbul / TURKEY Halic Congress Center 2016 46th IUPAC World Polymer Congress July 17-21, 2016
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1905 Kariyer Kavşağı 2004 Capital
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1906 Amerika Coğrafyasının Ana Hatları Mittleman, Earl N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1907 Havalarda 50000 Kilometre Seyahat cilt 1-3 1943 Yalman, Ahmet Emin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1908 30 Sıcak Gün 1976 Birand, Mehmet Ali
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1909 The New Horizon Ladder Dictionary of the English Language 1970 0451168046 Shaw, John Robert
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1910 Englisch für den Bergmann German for the Miner 1974 3773901267 Verlag Glückauf GmbH,Essen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1911 Elementary Physics (Complete Edition) 1964 Abbott, A. F.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1912 Funk & Wagnalls standard Desk Dictionary 1977 Fernald, James Champlin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1913 Çağlayan Chemical Dictionary 1975 Bilge, Ali Nezihi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1914 Rudarski rečnik 1970 Nešic, Gojko
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1915 Istanbul project : Istanbul historic peninsula conservation study cilt 1-4 2008 9789755613208 Gülersoy, Nuran Zeren
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1916 Urban hub_Naples: İ.T.Ü. Faculty of Architechture, Department of Architecture "11-12" Spring semester graduation= Kentsel hub_Napoli 2013 9789755614298 Sağlamer, Gülsün
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1917 1964-65 ders yılı üniversitelerarası giriş sınavı sıralaması ve bazı istatistik sonuçlar 1965 Utku, Şenol
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1918 Deprem bölgelerindeki tek katlı, tek boşluklu taşıyıcı tuğla duvarlarında boşluk-duvar, boşluk-donatı morfotektonik ilişkileri 1977 Utku, Bisülay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1919 Genel elektroteknik 1969 Erengil, Sadık
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1920 Anten problemlerinde fourier dönüşümleri 1975 Akkaya, İnci
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1921 Lineer sistemlerde geçici olaylar : Laplace dönüşümleriyle incelenmiştir. c.1 1961 Gardner, Murray F.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1922 Form araması 1967 Saarien, Eliel
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1923 Çubuk sistemlerin elektronik hesap makineleri ile çözümü : stifnes matrisleri metodu 1970 Tezcan, Semih
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1924 Çubuk sistemlerin burkulma hesabı 1977 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1925 Regülatör dersleri 1966 Demirgüç, Zübeyir
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1926 Harekat araştırması dersleri: operations research: işletme faaliyetlerinin planlaması için bazı yeni ilmi metotlar 1968 Karayalçın, İ. İlhami
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1927 IBM 1620 monitör I sistemi müracaat kitabı 1967 International Business machines Corporation
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1928 İş hukuku : ferdi iş hukuku c.1 1976 Ekonomi, Münir
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1929 Klasik termodinamik esasları c.1 1987 Sağ, Osman Kamil
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1930 İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Karadeniz (Trabzon-Rize 18.5.1965-30.5 1965) 1966 İstanbul Teknik Üniversitesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1931 Toplu konut standartları : mekan, fiziksel çevre, bina ekonomisi 1992 Bayazıt, Nigan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1932 İki boyutlu elastisite teorisi 1963 Bricas, Maurice
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1933 İnce, elastik dönel kabuk sistemlerinin statik, dinamik ve ikinci mertebe teorisine göre hesabı için bir metod 1967 Trupia, Antonio
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1934 Vehbi Hacıkadiroğlu çalıştayı bildirileri 2006 9789755612850 Turanlı, Aydan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1935 Yönlendirerek katılaştırılmış ötektikler cilt 1-2 2012 9789755613666 Atasoy, Ömer Aydın
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1936 Department of Urban and Regional Planning, 2008 2008 9789755613345 Gülersoy, Nuran Zeren
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1937 Bilgiye yatırım-birlikteliğin gücü 2008 9789755613130 İnan, Esin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1938 Diferansiyel denklemler 2010 9789757463177 Güngör, Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1939 Diferansiyel denklemler 2007 9789757463177 Güngör, Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1940 Prof. Dr. Mustafa İnan 100. doğum yılı : anı kitabı 1996 97897574634137
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1941 Ulusal Tasarım Kongresi (2 : 1996 : İstanbul) 1996 Tasarımda evrenselleşme
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1942 Irak ve Suriye'deki Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri (Bilge Adam Kurulu Raporu 2015 BİLGESAM
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1943 Hyogo Çerçeve Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik Ulusal İlerleme Raporu (2013-2015) 2015 AFAD
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1944 National Progress Report On The Implementation of the Hyogo Framework for Action (2013-2015) 2015 AFAD
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1945 2014 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu 2014 İŞKUR
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1946 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında "Mülteci Ölümleri Raporu" 2014 2014 İMKANDER
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1947 TÜBA ulusal kanser politikaları çalıştayı raporu 27-28 Haziran’14 2014 TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı (: 27-28 Haziran 2014 : Ankara, Türkiye)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1948 Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri = Gender Statistics 2014 2015 9789751963307 Türkiye İstatistlik Kurumu
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1949 Onuncu kalkınma planı: (2014-2018): 2015 yılı programı 2015 T. C. Kalkınma Bakanlığı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1950 Yaşanan mimari 1964 Rasmussen, Steen Eiler
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.