Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
381 Yapı statiği c.2 Arısan, Feridun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
382 Advances in civil engineering : 5th international congress vol.2 2002 9789755612218 Advances in Civil Engineering (5th : 2002 : İstanbul, Turkey)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
383 Yapı statiği c.1 1959 Arısan, Feridun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
384 Hiperstatik sistemlerin hesap metotları 1961 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
385 Zemin mekaniği c.1 k.2 1964 Peynircioğlu, Hamdi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
386 Yeni metodlar c.2 1957 Strassner, A
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
387 Science, technology and society international symposium = Uluslararası bilim, teknoloji ve toplum sempozyumu 1999 9755611614 Science, Technology and Society International Symposium (1999 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
388 Teknik eğitim dünü, bugünü ve geleceği : Teknik eğitim ulusal kongresi bildirileri, 24-25-26 Ekim 1983-İstanbul 1983 Teknik Eğitim Ulusal Kongresi (1983 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
389 1. Ulusal Ergonomi Kongresi : 23-24 Kasım 1987 1987 Ulusal Ergonomi Kongresi (1987 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
390 Su yapıları : (Akarsulara ait ön bilgiler, akarsuların hidrolojisi, hidrografisi ve morfolojisi) c.1 1963 Engez, Necati
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
391 Silindirik kabukların gerilme durumuna delik etkisi 1981 Aydoğan, Metin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
392 Yol inşaatı dersleri 1962 Umar, A. Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
393 Oksi-asetilen kaynak atolyelerinin planlama ve tesisi 1959 Anık, Salahaddin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
394 Anadolu Sanatı Araştırmaları cilt 1 1968 İstanbul Teknik Üniversitesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
395 Teodolitlerde kompansatörlü düşey daire göstergelerine temperatürün etkisi 1972 Baykal, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
396 Stereo ve monokomparatörlerin blok triangülasyonundaki rolü ve kadastro fotogrametrisibe uygulama 1974 Altan, M. Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
397 Kolektörlü alternatif akım makinaları 1948 Kostenko, M. P.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
398 Başlangıç Değerleri Metodu ile Helisel Çubukların Statik Hesabı 1960 Cinemre, Vural
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
399 Serbest düzenli büro anlayışının ülkemizdeki kullnılabilirlik şartları 1977 Emiroğlu, Ersin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
400 Düz veya az eğimli çatılarda suya karşı korunum 1972 Sunguroğlu, İmer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
401 Betonarme katlanmış plaklar 1968 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
402 Modern mimari 1972 Scully, Vincent Joseph
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
403 Üniversite ve çağdaş toplumun ihtiyaçları 1973 Janne, Henri
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
404 Interrelations among theory, research and practice architectural design (15-17 May 1978 : Istanbul) 1978 Architectural design (15-17 May 1978: Istanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
405 Ord. Prof. Fikri Santur (1878-1951)'un hatırasına 1952 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
406 Batı Anadolu bölgesinde kültür gelişmesinin ana hatları 1970 Stewig, Reinhard
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
407 Mesken topluluklarında yangın problemi ve yangından korunmanın palanlanması üzerine bir deneme 1966 Sunar, Şevket
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
408 Yapım'da sistemler yaklaşımı 1975 Berköz, Sina
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
409 Deprem bölgelerindeki tek katlı, tek boşluklu taşıyıcı tuğla duvarlarında boşluk-duvar, boşluk-donatı morfotektonik ilişkileri 1977 Utku, Bisülay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
410 Mimari planlama-tasarlama sürecinde problem belirleme 1980 İnceoğlu, Mine
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
411 Türkiye'de mimarlık bürolarında tasarlamada karar verme durumunun belirlenmesi 1985 Esin, Nur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
412 22. İTÜ petrol ve doğal gaz semineri ve sergisi : bildiri kitapçığı, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, İhsan Ketin Konferans Salonu, İTÜ Maden Fakültesi, Maslak, İstanbul, 21-22 Haziran 2010 2012 9789755614229 İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi (22 : 2012 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
413 Kentsel konut topluluklarının tasarlanmasında sosyal sistem içeriğinin değerlendirilmesi / bir kuramsal yaklaşım denemesi 1977 Yücel, Atilla
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
414 Anadoluda insan toplulukları ve yerleşme ilkeleri üzerinde bir deneme 1964 Aydın, Tekin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
415 Yapı elemanları: çizimler-açıklamalar 1986 Binan, Muhittin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
416 Yaşanabilir bir dünyaya doğru : görev, problem ve metodlar, hızlandırma 1966 Ettinger, Jan van
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
417 Yapıda sağlık donatımı 1985 Alphan, Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
418 Nükleer çağın ilk 40 yılı c.1 1983 Özden, Nezihi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
419 Pratik problemlerle temel ve su inşaatı 1956 Streck, Otto
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
420 Büyük statik iç ve dış basınç etkisi altındaki sonsuz uzun bir silindirik tüpün burulma titreşimleri 1976 Engin, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
421 Cisimlerin mukavemeti problem kitabı 1969 Nash, William A.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
422 Mühendislik analizi : sayısal hesap metotlarına genel bakış 1968 Crandall, Stephen H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
423 Nomografi 1969 Pelletier, J. L
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
424 Matematik analiz dersleri: fonkisyonlar teorisi c.1 1951 Valiron, Georges
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
425 Mekanik titreşimlere giriş 1966 Schuler, Max
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
426 Elastisite teorisi 1969 Timoshenko, S.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
427 1965 Yaz Semineri Konferans ve Uygulamaları 1967 Dilgan, Hamit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
428 Küresel kabuğa ait umumi münasebetler ve betonarme bir kubbenin teşkil ve hesabı 1966 Özden, Kemal
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
429 Plak ve kabuklar teorisi 1964 Timoshenko, S.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
430 Yüksek matematik dersleri cilt 2 1964 Commissaire, H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.