Talep Edilebilir Bağışlar

Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep İşlemi
1351 Cep Üniversitesi Çevre Hakkı Kabaoğlu, İbrahim
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1352 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı 1 1990 9751105366 Condorcet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1353 Taşpınar technisches worterbuch: Deutsch-Turkisch 1981 Taşpınar, Adnan Halet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1354 Çimento ve özellikleri hakkında ne biliyorsunuz? 1965 Kocataşkın, Ferruh
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1355 Specifications for structures to be built in disaster areas 1975 Turkish Government Ministry of Reconstruction and Resettlement
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1356 2015 İstatistik Yıllığı İşkur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1357 Türkiye ulusal rapor ve eylem planı : Haziran 1996 1996 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat (2 : 1996 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1358 Design and construction of sanitary and storm sewers 1969 Joint Committee on Revision of Manual of Practice of Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1359 Yeni Alman beton şartnamesi (DIN 1045, 1972) betonarme hesap esasları kesitlerin boyutlandırılması ve donatının yerleştirilmesi 1974 Çetmeli, Enver
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1360 2. Ulusal beton kongresi : yüksek dayanımlı beton, 27-28-29-30 Mayıs 1991, İstanbul 1991 Ulusal Beton Kongresi (2. : 1991 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1361 Çelik yapılar 1984 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1362 Yapıların ısı, su ve buhar yalıtımları 1974 Özer, Muzaffer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1363 Çubuk sistemler, plaklar ve kabukların hesabı için tablolar 1972 Çetmeli, Enver
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1364 Concrete Bridges (His An introduction to structural design) 1973 0903384019 Beckett, Derrick
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1365 İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniği 1973 Capper, P. Leonard
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1366 Betonarme köprüler 1974 Celasun, Hüseyin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1367 Yapıların plastik analizi 1959 Hodge, Philip Gibson
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1368 Çelik yapılarda kaynak 1964 Türkmen, Abdullah
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1369 Büyük açıklıklı prefabrike betonarme yapılar 1981 Ayaydın, Yükselen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1370 Asma sistemler ve uygulamaları 1974 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1371 Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu 1972 Yorulmaz, Müfit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1372 Burulma yapan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı 1972 Özmen, Günay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1373 Sandık ana kirişli çelik köprüler 1976 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1374 Ahşap yapı elemanları 1978 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1375 Ahşap çatıların hesap ve detayları 1981 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1376 Depremlerde hasar gören yapıların onarımı ve güçlendirilmesi 1984 Bayülke, Nejat
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1377 İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniği 1973 Capper, P. Leonard
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1378 III. Çelik yapılar seminer notları : 30 Kasım- 5 Aralık 1987. c.2 1987 Çelik Yapılar Semineri (III.: 1987 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1379 Advanced design in structural steel 1960 Lothers, John E.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1380 Stahlbau, Ingenieurbau DIN-Taschenbuch 144 1993 3410130144 Deutsches Institut für Normung
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1381 DIN - Taschenbuch 69 1996 3410137572 Richtlinien, Normen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1382 Ahşap yapılar 1954 Türkmen, Abdullah
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1383 Design in structural steel 1967 Lothers, John E.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1384 Ahşap ve çelik inşaat hesapları 1972 Uluğ, Turgut Nedim
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1385 Çelik çatı elemanlarının ekonomik çözümleri 1982 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1386 Petek kirişlerin hesap ve yapım yöntemleri 1982 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1387 Çubuk sistemlerin burkulma hesabı 1977 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1388 Asma sistemler 1979 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1389 Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler 1976 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1390 Asma köprüler 1981 Celasun, Hüseyin S.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1391 Çelik yapı elemanları 1961 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1392 Steel in buildings IABSE-ECCS symposium Luxembourg 1985 -Poster Sessions= L'acier dans le batiment = Stahl im Hochbau 1985 IABSE-AIPC-IVBH
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1393 Mukavemet c.1 1963 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1394 Çelik yapılar 1984 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1395 Water supply and sewerage 1979 07-Y85772-5 Steel, E. W.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1396 Düzlemde elastisite teorisi 1969 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1397 Hiperstatik sistemlerin hesap metotları 1961 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1398 Çelik yapı elemanları 1973 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1399 Yapı temelleri, kazı çukurları, şevler : roje ve hesap esasları ,Norveç temel inşaatı kılavuzu 1976 Janbu, N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1400 Calcul des structures par les méthodes numériques et matricielles : applications sur calculateurs 1966 Wang, Ping Chun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.