Talep Edilebilir Bağışlar

Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep İşlemi
151 Mathematics for Physicists 2012 9780486691930
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
152 Introduction to aerospace structural analysis 1985 0471888397 Allen, David H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
153 Amerikada yüksek öğrenim için el kitabı 1990 Ersoy, Süreyya
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
154 Rulman bakım ve değiştirme kılavuzu SKF
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
155 Etik el kitabı 2017 TAI
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
156 Motorlar Cild1 Termodinamik esaslar 1976 Öz, İ. Hakkı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
157 Fundamentals of gas dynamics 1977 0916460126
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
158 Rotary-Wing Aerodynamics 2013 0486646475
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
159 Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına hazırlık 2000 9757731218 İnan, Aslan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
160 Dynamics of flight : stability and control 1982 0471089362
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
161 Mühendisler için mekanik c.1 Statik Problemlerin çözümleri 1974 Beer, F.P.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
162 Geigy Pharmaceuticals Prescriber's Guide 1975 1975
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
163 Mühendisler için İhtimaller Hesabı ve İstatiğe Başlangıç 1975 Kıcıman, Mehmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
164 Jane's aerospace dictionary 1988 9780710605801 Gunston, Bill
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
165 Modern Control Engineering 1970 Ogata, Katsuhiko
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
166 Dictionary Of Music 1958 0140510125 Jacobs, Arthur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
167 Mathematical modelling techniques 1994 0486681319 Aris, Rutherford
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
168 Linear system fundamentals : continuous and discrete, classic and modern 1983 0070518084 Reid, J. Gary
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
169 Numerical methods for mathematics, science, and engineering 1992 9780136250470 Mathews, John H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
170 An introduction to aerospace propulsion 1996 9790131204965 Archer, R. Douglas
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
171 Mühendislik ve Fen uygulamalarında MATLAB ile Nümerik analiz 2012 9786054220458 Gültekin, Selahattin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
172 From earth to moon, Jules Verne 1950 0582534577 Verne, Jules
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
173 Thermodynamics for engineers 2011 9780071611671 Potter, Merle C.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
174 Yüksek matematik C.3 2004 9789754360554 Karadeniz, Ahmet A.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
175 The foundations of helicopter flight 1994 9780340587027 Newman, Simon,
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
176 Experimental methods for engineers 1984 9780070296138 Holman, J. P.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
177 Numerical solution of partial differential equations : finite difference methods 1985 9780198596509 Smith, G. D.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
178 Fluid mechanics : fundamentals and applications 1998 9780071284219 Çengel, Yunus A,
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
179 Systems engineering and analysis 1998 9780131350472 Blanchard, Benjamin S
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
180 Tehlikeli atıkların yönetimi 2016 9789755116501 Talınlı, İlhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
181 İTÜ Vakfı dergisi (Sayı 85, Yıl 2020- Ocak -Temmuz ) 2020 1303-1139 İTÜ Vakfı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
182 Elektronik elemanlar ve devre teorisi 975110873x Boylestad, Robert L.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
183 Fen ve mühendislik için fizik c.2 2002 9758624083 (c.2) Serway, Raymond A
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
184 Fen ve mühendislik için fizik : mekanik-mekanik dalgalar-termodinamik c.1 2002 9758624229 Serway, Raymond A
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
185 Mostar 2004 program 1994-2004 final report 2012 9290631457 Pasic, Amir
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
186 Muscat International Award for Innovation and Creativity in Crafts : album of the winning entries 2012 9789290632474 Maarouf , Nazeih Taleb
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
187 Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi yazma eserler kataloğu 2013 9789757874287
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
188 Firüz Bali Efendi Mizanü'l-Hatt [Firüz-Name] 962/1555 2007 9759874299 Bayat, Ali Haydar
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
189 İTÜ Vakfı dergisi Sayı 84, Yıl 2019 2019 1303-1139 İTÜ Vakfı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
190 İstanbul Teknik Üniversitesi ve mühendislik tarihimiz ( Genişletişmiş ikinci basım) 2013 9786054778102 Karaca, Mehmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
191 İstanbul Teknik Üniversitesi ve mühendislik tarihimiz 2012 9786051255378 Karaca, Mehmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
192 Kamu-özel tüm işyerleri ve çalışanlar için iş ve sosyal güvenlik : emsal yargı kararları, bilirkişi raporları, pratik bilgiler ve dilekçe form örnekleri 2022 9786058074149 Karakaş, İsa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
193 Salâhaddı̂n Eyyûbı̂ ve devri 2000 9757874132 Şeşen, Ramazan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
194 Prof. Dr. Ramazan Şeşen armağanı 2005 9757874191 Uyumaz, Emine
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
195 El-Cahiz ve Türklerin faziletleri : tercümenin gözden geçirilmiş 2. baskısı ve Arapça tenkidli metin 2002 9756855010 Jāḥiẓ; Ramazan Şeşen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
196 Türkiye yazma eser kütüphaneleri ve bu kütüphanelerde bulunan yazmalarla ilgili yayınlar bibliyografyası 1995 9290630604 İhsanoğlu, Ekmeleddin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
197 Balkanlar'da İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu tebliğleri : Sofya, 21-23 Nisan 2000 2002 9290631090 Çaksu, Ali
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
198 Memurlarda soruşturma, yargılama, disiplin : madde, gerekçe, açıklama, anayasa mahkemesi, danıştay, yargıtay, ombudsmanlık kararları, genelgeler, görüşler 2020 9786058074125 Şimşek, Akın
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
199 Islamic art : common principles, forms and themes : proceedings of the international symposium held in Istanbul in April 1983 2005 9290633549 Issa, Ahmad Mohammed
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
200 Research in Islamic civilisation : outlook for the coming decade : proceedings of the International Seminar held on 26-29 September 1988 at IRCICA, Istanbul, Turkey 1992 9290632046 İhsanoğlu, Ekmeleddin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.