Talep Edilebilir Bağışlar

Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep İşlemi
251 Mühendislik mekaniğinde statik problemleri 1973 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
252 İki eksenli eğilmeye maruz betonarme kolonların hesabı 1969 Ouvrier, Eugen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
253 1. Çelik yapılar semineri notları : 26 Eylül-1 Ekim 1983 1972 Çelik Yapılar Semineri (1.: 1983 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
254 Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler 1972 Timoshenko, Stephen, 1878-1972
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
255 Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu 1972 Yorulmaz, Müfit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
256 Çelik yapı elemanları 1959 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
257 Yapı statiği c.1 1968 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
258 Yapı statiği c.2 1969 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
259 Mühendisler için mekanik statik 1973 Beer, Ferdinand Pierre
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
260 Teknik mekanik 1949 Pöschl, Theodor
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
261 Cisimlerin mukavemeti Kısım II 1949 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
262 Yüzeysel taşıyıcı sistemler : levhaların, plakların, kabukların ve düzlem elemanlı kabukların elastostatiğine giriş 1964 Girkmann, Karl
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
263 Plak ve kabuklar teorisi 1950 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
264 Kınacı 1977 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
265 Kiriş ve döşeme donatı tabloları 1977 Kınacı, Zafer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
266 Düzlemde elastisite teorisi 1969 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
267 Mühendislik mekaniği 1964 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
268 Betonarme kabuk yapılar 2001 Billington, David P
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
269 Betonarme : betonarmeye giriş, betonarme yapı elemanları, betonarmede taşıyıcı sistemler 2001 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
270 Elastik stabilite teorisi 1963 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
271 Betonarme katlanmış plaklar 1968 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
272 Dairesel silindirik kabuklar : keyfi boyutlu dairesel silindirik kabuk yapıların tablolarla hesabı= circular cylindrical shells : a tabular compilation for computing circular cylindrical shell structures of arbitrary dimensions 1964 Rüdiger, Dieter,
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
273 Temel fizik deneyleri: mühendislik bölümleri için 2001 Erk, Şevket
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
274 Mühendisler için mekanik : statik 1981 Beer, Ferdinand P. (Ferdinand Pierre)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
275 III. Çelik yapılar seminer notları : 30 Kasım- 5 Aralık 1987 c.2 Çelik Yapılar Semineri (3. : 1987 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
276 Büyük açıklıklı prefabrike betonarme yapılar 1989 Ayaydın, Yükselen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
277 Aufgaben aus der technischen mechanik 1960 Wittenbauer, Ferdinand
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
278 100 Statikbeispiele aus dem Holzbau 1960 Hempel, G.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
279 Çelik yapıların elastik-plastik yöntemle projelendirilmesi 1981 Horne, M. R.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
280 Betonarme katlanmış plaklar 1968 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
281 Mesnetleri çökmiyen döşemelerin çeşitli hesap şekillerinin mukayesesi ve öneriler 1973 Özden, Kemal
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
282 Mütemadi Betonarme Plakların Elastoplastik Hesabı İçin Yeni Bir Metot 1967 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
283 Asma sistemlerin statik hesabı Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
284 Betonarme istinat duvarları 1978 Özden, Kemal
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
285 Kaynaklı çelik yapılar 1976 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
286 Çelik yapılar problem ve çözümleri 1976 Erşen, Necati
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
287 British standard code of practice CP 3 Chapter IV ( 1948) Code of Fı-unctional requirements of buildings Chapter IV Precautions Against fire 1948
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
288 British standard code of practice CP 3. 5, Loading 1952 British standard code of practice CP
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
289 Technische statik: ein Lehrbuch zur einführung ins technische denken 1939 Schlink, Wilhelm,
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
290 Elastik çubukların genel teorisi 1966 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
291 The structural use of timber in buildings (incorporating C.P. 112.100-preservative treatments for timber used in buildings). 1952 Council for Codes of Practice for Buildings-Construction and Engineering Services
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
292 Endüstrileşmiş yapı 1981 Eser, Lami
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
293 Yapı statiği c.2 1967 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
294 Asma sistemler 1979 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
295 Beer, Ferdinand Pierre 1993 Mühendisler için mekanik C.2
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
296 Dolu gövdeli doğru eksenli kirişlerde sehimler : sehim hesap metodları, sehimlerin ve elastik eğrinin kolaylıkla tayini için tablolar 1954 Duman, Niyazi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
297 Çelik yapılar : kısa bilgi ve çözülmüş problemler 1989 9755113053 Öztürk, A. Zafer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
298 Çözümlü mukavemet problemleri 1 1979 Yaman, Necip
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
299 Veri Bilimi 2019 9786058043329 Kellehler, John D.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
300 Makina Öğrenmesi 2019 9786058043336 Alpaydın, Ethem
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.