İTÜ Kütüphanesine Bağış Kabul Politikası

İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir.

 1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekmektedir. Bağış listenizi oluşturmak için şablon excel dosyasını indiriniz.
 2. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez.
 3. Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya kuruma İTÜ adına teşekkür mektubu gönderilir.
 4. Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa kabul edilmez.
 5. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 6. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.
 7. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
 8. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.
 9. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 10. Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.

Diğer Kurumlara Bağış Gönderim Politikası

İTÜ kütüphanelerine bağış yoluyla gelmiş olup ancak kütüphanelerimizde mevcut olan yayınlar diğer istekli kurumlara gönderilmektedir.

 1. Gönderim için yazılmış olan program üzerinden kurumların formda istenen bilgileri eksiksiz doldurarak kayıt olması gerekmektedir.
 2. Aynı yayını birkaç kurumun istemesi durumunda öncelik ilk istekte bulunana verilecektir.
 3. Gönderim ücretleri talepte bulunan kurumlar tarafından karşılanacaktır.
 4. Değerlendirmeler aylık periyotlarla yapılacaktır.
 5. Bağış listesi İTÜ kütüphane web sayfasında sürekli erişilir halde olacaktır. Ancak farklı zamanlarda yayın seçmiş olan kurumlar taleplerini bitirdikten sonra kutuphane@itu.edu.tr adresine seçimini tamamladığına dair e-posta atması gerekmektedir.