Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
1 International furniture congress proceedings = 1. Uluslararası mobilya kongresi bildiri kitabı. 1999 International Furniture Congress (1 : 1999 : İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
2 Teorik elastisite 1971 Green, A. E.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
3 Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları c.1 1956 Elbi, Süreyya
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
4 Kutu enkesitli ince cidarlı kolonların stabilitesinin katlanmış plak yöntemi ile incelenmesi 1977 Aşkar, Gülay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
5 Ulaşım ve şehirsel yerleşme ilişkileri üzerine bir araştırma 1975 Keskin, Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
6 Demiryollar Genel Bahisler 1944 Berkmen, Enver
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
7 Kaynak metallurjisi : çelikler için 1966 Baggerud, A
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
8 Isı bilimi ve tekniği 2. ulusal kongresi bildirileri, 5-6 Ekim, Odakule, İstanbul 1980 Isı Bilimi ve Tekniği Ulusal Kongresi (2.: 1979: İstanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
9 Emin Onat : kurucu ve mimar, 1908-1961 9789944896597 TMMOB Mimarlar Odası
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
10 Private urban governance & gated communities : re-interpretation, transformation of territorial boundaires : abstract book, September, 8-11, 2011 Istanbul 2011 9789755614106 International Conference of the Research Network (6. : 2011 : Istanbul)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
11 Türkiye'de televizyon'un öncüsü : İTÜ-TV : televizyon tarihimize ışık tutacak bir araştırma 2002 Kıvanç, Halit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
12 Terim hazırlama kılavuzu 1992 Sarıtosun, Nadiye
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
13 Modülasyon teorisi 1993 Panayırcı, Erdal
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
14 Otomatik telefon dersleri 1974 Petit, Charles
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
15 Istanbul Technical University catalog 03/04 2003 9755612351 Istanbul Technical University
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
16 Normal kuvvetle birlikte eğilmeye maruz kesitlerin tam plastik deformasyonu 1960 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
17 Elastisite teorisinde düzlem inclusion probleminin analitik devamla çözümü 1959 Gürgöze, İhsan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
18 Kesitlerin tam plastik ve elasto-plastik eğik eğilmesi = Unsymmetrical fully plastic and elasto-plastic simple bending of beams 1959 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
19 Elektrokimya : prensipleri ve tatbikatı 1949 Creighton, Henry Jermain Maude
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
20 Cisimlerin mukavemeti k.2 1965 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
21 Yapı statiği c.3 1959 Arısan, Feridun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
22 Sürtünmeli ve ısı iletimli sesaltı ve sesüstü akışlar 1969 Edis, Kaan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
23 IBM 1620 monitör I sistemi müracaat kitabı 1967 International Business machines Corporation
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
24 Yakıt buharı - hava karışımlarında ilerleyen alev cephesi karşısında yanmamış kısmın tutuşmaya hazırlanması 1968 Borat, Oğuz
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
25 Düzlemde elastisite teorisi 1969 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
26 Yüzeysel taşıyıcı sistemler : levhaların, plakların, kabukların ve düzlem elemanlı kabukların elastostatiğine giriş c.1 1964 Girkmann, Karl
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
27 Elektrik makinalarının muayenesi c.2 1951 Nürnberg, Werner
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
28 Elektrik makinalarının muayenesi c.1 1951 Nürnberg, Werner
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
29 Analitik geometri dersleri 1949 Tresse, A.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
30 Yüksek Matematik 1983 Koçak, Cevdet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
31 Elektrik makinaları I, II : (çözümlü problemler) 1994 9755616383 Güzelbeyoğlu, Nurdan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
32 İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1996-2004 dönemi : İTÜ 2001 atılım 2005 : yeni ufuklar 2004 9789755612539 Sağlamer, Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
33 Elektrik makinaları : çözümlü problemler c.II 1985 Güzelbeyoğlu, Nurdan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
34 Metalurji problemleri 1970 Butts, Allison
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
35 Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması 1948 Heiles, Fritz
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
36 Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon c.1 Transformatorlar 1952 Boduroğlu, Turgut
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
37 Toplu konutlarda mekan standartları panel bildirileri, 15-16 Nisan 1987 1987 Bayazıt, Nigan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
38 Prefabrikasyon (ana hatları) 1960 Eser, Lami
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
39 Turizm konaklama tesisleri ile ilgili tasarlama problemleri hazırlık toplantısı 14 Mayıs 1971 1971 İTÜ Mimarlık Fakültesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
40 Yapısal optimizasyon : yöntemler ve uygulamalara genel bir bakış 1979 Keskinel, Fikret
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
41 Ocaklar (şömineler) 1955 Zeren, Lütfi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
42 Betonarmeye giriş 1970 Aka, İsmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
43 İkinci Dünya Harbinden sonra Garp Avrupasında mesken problemi 1951 Arü, Kemal Ahmet
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
44 Benzetilmiş depremlerin zemin koşullarına bağlı olarak elde edilmesi 1982 Hasgür, Zeki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
45 Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu 1972 Yorulmaz, Müfit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
46 Hümanist bir bilim dalı olarak sanat tarihi 1968 Panofsky, Erwin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
47 Binaların iktisadi problemlerinin çözümünde eylemler araştırmasının kullanlma imkanları 1961 Öke, E. Altan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
48 Nervürlü dairesel silindirik kabukların çözümü için bir yöntem 1983 Şener, Sıddık
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
49 Türkiye'de şehirsel yenileme planlamasında uygulanabilecek bir yöntem araştırması 1978 Baransu, Birol
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
50 Komşuluk : ikametgahın yakın çevresi 1961 Bozkurt, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.