Talep Edilebilir Bağışlar

Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep İşlemi
51 Construction Planning, Equipment and Methods, 2nd ed. 1970 Robert Leroy Peurifoy
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
52 Earth Pressures and Retaining Walls 1957 Huntington, Whitney Clark
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
53 Betonarme Hesap Esasları : çözümlü problemler, tablolar ve yönetmelikler 1970 Mertol, Aytaç
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
54 Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları,I. Kısım, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi ;|sayı:855 1971 Gordon Maskew Fair, John Charles Geyer ;çev.Yılmaz Muslu
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
55 Statikçe Belirli Düzlem ve Uzay Kafes Sistemler, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi ;|sayı : 665 1986 S. Timoshenko, D. H. Young , çev. İlhan Kayan.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
56 Betonarme Yapıların Hesap Metodları ve Tatbikatı 1972 Carl Kersten, Heinrich Kuhnert; çev. Mete Karakoç
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
57 Asma Sistemlerin Statik Hesabı Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
58 Sears ve Zemansky'nin Üniversite Fiziği 2011 9786054248001 Hugh D. Young, Roger A. Freedman, yardımcı yazar A. Lewis Ford ; çevirenler Hilmi Ünlü (editör), Ahmet T. Giz....
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
59 Objective-C 2012 9786054202714 Kızılören,Tevfik
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
60 Mineraller: Kristallografi-Mineraloji 2000 975511260X Uz, Bektaş
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
61 Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Denizli 2006 975699214x ed;Kumsar, Halil...
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
62 Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, , 19-20 Kasım 2012 seminer bildiri kitabı 2012 İrem Nardereli Bülbül
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
63 Zemin Mekaniği Problemleri 1999 9754360367 Vahit Kumbasar, Fazıl Kip
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
64 Kristallografi,İTÜ sayı : 1285 1984 Galib Sağıroğlu
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
65 Jeokimyaya Giriş, İTÜ sayı : 1308 (YIPRANMIŞ) 1985 Krauskopf, Konrad B
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
66 Açık İşletmeler, İTÜ sayı : 1472 1992 Saltoğlu, Senai
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
67 65. Yıl Mahir Vardar İzlenimler Anılar : 19-21 Eylül 2012, İstanbul 2012 Ed; Nur Esin...
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
68 Olasılıksız 2008 9756006056 Fawer, Adam
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
69 Çocukluğum 2008 9789758461912 Maksim Gorki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
70 Andromeda'dan Gelen Ufo : dünya dışı bir kadının kehanetleri 2007 9789699765247 Hernandez, R. N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
71 Açlık 2007 9756132485 Hamsun, Knut
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
72 Devlet 2007 9756053755 Eflatun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
73 Çile 2014 9758180127 Kısakürek, Necip Fâzıl
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
74 Ekmeğimi Kazanırken 2008 9789758461929 Maksim Gorki
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
75 Mühendis Mekaniği : Dinamik, Çözümlü Problemler 2011 9789755115573 Omurtag, Mehmet H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
76 Liman Mühendisliği 2010 9786053773672 Yüksel, Yalçın
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
77 Yüksek Yapılar ve İstanbul'un Değişen Kentsel İmgesi 2020 Sarı,Tuğba
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
78 Evolution of the Product Space and a New Proposal for Turkey's Export Incentive System 2020 9786057751362 Ata, Sezai
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
79 Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahminiyle Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Şoklarin incelenmesi 2020 9786057751324 Ünal, İbrahim Barış
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
80 Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Alternatif Yöntemlerle Çözümünde Tahkim 2019 9786057519078 Özdemir, Elif Demirel
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
81 Türkiye'nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Kapsamında Güney Kore'nin İmalat Sanayii Stratejilerinin değerlendirilmesi 2019 9786057751102 Özcan,Sultan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
82 Sukukun Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi 2020 9786057751355 Sümer, Eren
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
83 Katılım Bankacılığında Likitide Riski ve Yönetimi 2020 9786057751072 Onat, Cezmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
84 İsedak Kapsamında E-Ticaret İşbirliğinin Geliştirilmesi 2020 Sayar, Mustafa Adil
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
85 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu 2019
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
86 Matematik I Çözümlü Problemleri : limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, integrasyon teknikleri, 7. Baskı 2015 9789757463115 Dobie, Ayşe Peker
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
87 Endüstriyel Kumanda Sistemleri : tasarım, gerçekleme ve S7-200 Cpu22x uygulamaları /stanbul Teknik Üniversitesi Dizisi:3 2007 9789944772150 Kurtulan, Salman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
88 Elektrik Makinaları Dersleri, CİLT IV Kısım - sayı:1278(yıpranmış) 2010 Boduroğlu, Turgut
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
89 Güç Elektroniği 2010 9755115467 Bodur, Hacı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
90 Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri : Alternatif Akım Devreleri, CİLT II 2000 9753164017 Arifoğlu, Uğur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
91 Uçurtma Avcısı 2017 9789752891454 Hosseini, Khaled
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
92 PLC ile Endüstriyel Otomasyon, 6. Basım 2010 9789755112006 Kurtulan, Salman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
93 Yaşadıklarım ve Karadenizin Oluşumu 2016 9786056473227 Apatay, Çetinkaya
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
94 Bir Amiralin Yaşamı ve Denizaltıcılık Anıları 2019 9786056473241 Apatay, Çetinkaya
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
95 Karadeniz'de Olup Bitenler 2018 9786056473234 Apatay, Çetinkaya
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
96 Makâlâtü'l - İslâmiyyîn Ve İhtilâfü'l - Musallîn : İlk Dönem İslâm Mezhepleri 2019 9789751743480 Ebü'l-Hasan el-Eş‘arî, Çev; Ömer Aydın..
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
97 El - Yevâkît ve'l - Cevâhir fî Beyâni Akâidi'l - Ekâbir : İbnü'l - Arabî'nin Görüşleri ,CİLT1-2 2019 9789751743435 Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî, Çev; Mahmut Çınar
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
98 Kitâbü'n-Netîce : Bursevî'nin Vâridâti ve Serhleri 2019 9789751743466 İsmail Hakkı Bursevi, Haz; Ali Namlı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
99 İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs : Alem ve İnsan 2020 9789751745774 Şemsüddin es-Semerkandȋ, Haz; Yusuf Okşar...
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
100 Muhtâru'l - Enbâ' fi'l - Hurûf ve'z - Zurûf ve Ba‘zi'l - Esmâ : Edatlar Kitabı 2019 9789751744838 Hasîrîzâde Elif Efendi, Haz; Ali Benli...
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.