Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
601 Çelik yapılar 1984 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
602 Yapıların ısı, su ve buhar yalıtımları 1974 Özer, Muzaffer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
603 Malzeme ve geometri değişimi bakımından linner olmayan sistemler c.1 1980 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
604 Çubuk sistemler, plaklar ve kabukların hesabı için tablolar 1972 Çetmeli, Enver
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
605 Concrete Bridges (His An introduction to structural design) 1973 0903384019 Beckett, Derrick
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
606 Mühendislik analizi : sayısal hesap metotlarına genel bakış 1968 Crandall, Stephen H.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
607 İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniği 1973 Capper, P. Leonard
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
608 Çözümlü Uzay Geometri Problemleri c.1 1970 Çizenel, Tahsin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
609 Rönesans 1998 Michelet, Jules
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
610 Vinçler ve vinç yolları çelik yapı elemanlarının hesaplama kuralları 1974 Suner, Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
611 Betonarme köprüler 1974 Celasun, Hüseyin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
612 Yapıların plastik analizi 1959 Hodge, Philip Gibson
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
613 Çelik yapılarda kaynak 1964 Türkmen, Abdullah
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
614 Yapı fiziği 1975 Baldaş, Aka
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
615 Büyük açıklıklı prefabrike betonarme yapılar 1981 Ayaydın, Yükselen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
616 Asma sistemler ve uygulamaları 1974 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
617 Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu 1972 Yorulmaz, Müfit
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
618 Burulma yapan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı 1972 Özmen, Günay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
619 Sandık ana kirişli çelik köprüler 1976 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
620 Taşıma gücü el kitabı 1980 Ersoy, Uğur
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
621 Ahşap yapı elemanları 1978 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
622 Theory of elastic stability 1963 070858217 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
623 Ahşap çatıların hesap ve detayları 1981 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
624 Depremlerde hasar gören yapıların onarımı ve güçlendirilmesi 1984 Bayülke, Nejat
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
625 İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniği 1973 Capper, P. Leonard
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
626 Advanced design in structural steel 1960 Lothers, John E.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
627 Design in structural steel 1967 Lothers, John E.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
628 Ahşap ve çelik inşaat hesapları 1972 Uluğ, Turgut Nedim
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
629 Çelik çatı elemanlarının ekonomik çözümleri 1982 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
630 Petek kirişlerin hesap ve yapım yöntemleri 1982 Odabaşı, Yalman
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
631 Çubuk sistemlerin burkulma hesabı 1977 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
632 Asma sistemler 1979 Karataş, Hasan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
633 Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler 1976 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
634 Asma köprüler 1981 Celasun, Hüseyin S.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
635 Çelik yapı elemanları 1961 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
636 Mukavemet c.1 1963 Ünsaç, Orhan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
637 Çelik yapılar 1984 Deren, Hilmi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
638 Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik 2006 9944891746 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
639 Cisimlerin mukavemeti 1973 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
640 Water-resources engineering 1979 007Y854351 Linsley, Ray K.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
641 Water supply and sewerage 1979 07-Y85772-5 Steel, E. W.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
642 Cisimlerin mukavemeti 1967 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
643 Düzlemde elastisite teorisi 1969 İnan, Mustafa
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
644 Hiperstatik sistemlerin hesap metotları 1961 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
645 Cisimlerin mukavemeti 1961 Timoshenko, Stephen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
646 Çelik yapı elemanları 1973 Ardan, Fahrettin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
647 Yapı temelleri, kazı çukurları, şevler : roje ve hesap esasları ,Norveç temel inşaatı kılavuzu 1976 Janbu, N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
648 Calcul des structures par les méthodes numériques et matricielles : applications sur calculateurs 1966 Wang, Ping Chun
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
649 Gılgamış Destanı 1998 Ramazanoğlu, Muzaffer
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
650 Candide ya da İyimserlik Üzerine 1998 Voltaire
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.