Talep Edilebilir Bağışlar

No Kitap Adı Yılı ISBN Yazarı Talep Tarih  
1501 Almanca-Türkçe büyük lügat= Grosses Deutsch-Turkisches worterbuch 1955 Denker, Arif Cemil
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1502 46th IUPAC World Polymer Congress July 17-21, 2016 / İstanbul / TURKEY Halic Congress Center 2016 46th IUPAC World Polymer Congress July 17-21, 2016
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1503 Kariyer Kavşağı 2004 Capital
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1504 Amerika Coğrafyasının Ana Hatları Mittleman, Earl N.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1505 Havalarda 50000 Kilometre Seyahat cilt 1-3 1943 Yalman, Ahmet Emin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1506 30 Sıcak Gün 1976 Birand, Mehmet Ali
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1507 The New Horizon Ladder Dictionary of the English Language 1970 0451168046 Shaw, John Robert
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1508 Englisch für den Bergmann German for the Miner 1974 3773901267 Verlag Glückauf GmbH,Essen
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1509 Elementary Physics (Complete Edition) 1964 Abbott, A. F.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1510 Funk & Wagnalls standard Desk Dictionary 1977 Fernald, James Champlin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1511 Çağlayan Chemical Dictionary 1975 Bilge, Ali Nezihi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1512 Rudarski rečnik 1970 Nešic, Gojko
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1513 Istanbul project : Istanbul historic peninsula conservation study cilt 1-4 2008 9789755613208 Gülersoy, Nuran Zeren
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1514 Urban hub_Naples: İ.T.Ü. Faculty of Architechture, Department of Architecture "11-12" Spring semester graduation= Kentsel hub_Napoli 2013 9789755614298 Sağlamer, Gülsün
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1515 1964-65 ders yılı üniversitelerarası giriş sınavı sıralaması ve bazı istatistik sonuçlar 1965 Utku, Şenol
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1516 Deprem bölgelerindeki tek katlı, tek boşluklu taşıyıcı tuğla duvarlarında boşluk-duvar, boşluk-donatı morfotektonik ilişkileri 1977 Utku, Bisülay
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1517 Genel elektroteknik 1969 Erengil, Sadık
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1518 Anten problemlerinde fourier dönüşümleri 1975 Akkaya, İnci
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1519 Lineer sistemlerde geçici olaylar : Laplace dönüşümleriyle incelenmiştir. c.1 1961 Gardner, Murray F.
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1520 Form araması 1967 Saarien, Eliel
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1521 Çubuk sistemlerin elektronik hesap makineleri ile çözümü : stifnes matrisleri metodu 1970 Tezcan, Semih
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1522 Çubuk sistemlerin burkulma hesabı 1977 Çakıroğlu, Adnan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1523 Regülatör dersleri 1966 Demirgüç, Zübeyir
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1524 Harekat araştırması dersleri: operations research: işletme faaliyetlerinin planlaması için bazı yeni ilmi metotlar 1968 Karayalçın, İ. İlhami
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1525 IBM 1620 monitör I sistemi müracaat kitabı 1967 International Business machines Corporation
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1526 İş hukuku : ferdi iş hukuku c.1 1976 Ekonomi, Münir
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1527 Klasik termodinamik esasları c.1 1987 Sağ, Osman Kamil
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1528 İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Karadeniz (Trabzon-Rize 18.5.1965-30.5 1965) 1966 İstanbul Teknik Üniversitesi
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1529 Toplu konut standartları : mekan, fiziksel çevre, bina ekonomisi 1992 Bayazıt, Nigan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1530 İki boyutlu elastisite teorisi 1963 Bricas, Maurice
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1531 İnce, elastik dönel kabuk sistemlerinin statik, dinamik ve ikinci mertebe teorisine göre hesabı için bir metod 1967 Trupia, Antonio
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1532 Vehbi Hacıkadiroğlu çalıştayı bildirileri 2006 9789755612850 Turanlı, Aydan
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1533 Yönlendirerek katılaştırılmış ötektikler cilt 1-2 2012 9789755613666 Atasoy, Ömer Aydın
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1534 Department of Urban and Regional Planning, 2008 2008 9789755613345 Gülersoy, Nuran Zeren
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1535 Bilgiye yatırım-birlikteliğin gücü 2008 9789755613130 İnan, Esin
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1536 Diferansiyel denklemler 2010 9789757463177 Güngör, Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1537 Diferansiyel denklemler 2007 9789757463177 Güngör, Faruk
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1538 Prof. Dr. Mustafa İnan 100. doğum yılı : anı kitabı 1996 97897574634137
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1539 Ulusal Tasarım Kongresi (2 : 1996 : İstanbul) 1996 Tasarımda evrenselleşme
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1540 Irak ve Suriye'deki Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri (Bilge Adam Kurulu Raporu 2015 BİLGESAM
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1541 Hyogo Çerçeve Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik Ulusal İlerleme Raporu (2013-2015) 2015 AFAD
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1542 National Progress Report On The Implementation of the Hyogo Framework for Action (2013-2015) 2015 AFAD
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1543 2014 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu 2014 İŞKUR
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1544 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında "Mülteci Ölümleri Raporu" 2014 2014 İMKANDER
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1545 TÜBA ulusal kanser politikaları çalıştayı raporu 27-28 Haziran’14 2014 TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı (: 27-28 Haziran 2014 : Ankara, Türkiye)
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1546 Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri = Gender Statistics 2014 2015 9789751963307 Türkiye İstatistlik Kurumu
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1547 Onuncu kalkınma planı: (2014-2018): 2015 yılı programı 2015 T. C. Kalkınma Bakanlığı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1548 Yaşanan mimari 1964 Rasmussen, Steen Eiler
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1549 2014 Verimlilik Haftası Etkinlikler Kitabı 1-7 Haziran 2014 9786054889051 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.
1550 İhracat Açısından Ülke Değerlendirmeleri 1995 İMMİB
Talepte bulunmak için kayıtlı kullanıcı olmalısınız.